คำแนะนำในการลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม

  

กำหนดเวลาลงทะเบียน
เปิดระบบ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น.
ปิดระบบ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 น.

****** นักเรียนแกนนำของชุมนุมไม่ต้องลงทะเบียนเลือก แค่ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่เท่านั้น******

คำแนะนำในการลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม

1. นักเรียนสามารถตรวจสอบ "รายชื่อกิจกรรมชุมนุม" ได้จาก "แถบเมนูรายชื่อกิจกรรมชุมนุม" ด้านซ้ายมือ

2. นักเรียน "เข้าสู่ระบบลงทะเบียน" ได้จาก "แถบเมนูลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม" ด้านซ้ายมือ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : นักเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนชุมนุมได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

*** หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ติดต่อ ผู้ดูแลกิจกรรมชุมนุม (ครูวาสนา ภัทรกิตต์สกุล) ได้ที่ห้องวิชาการ ***